Badania elewacji – fragment murów miejskich Szprotawy

Nasza pracownia wykonywała na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków badania elewacji budynku przy dawnej bramie Żagańskiej w Szprotawie. Badania objęły wykonanie odkrywek na elewacji, ustalenie stratygrafii, badania mikrochemiczne i datujące, termowizję, badania przebudowy i przekształceń, badania historyczne. W trakcie badań udało się odkryć fragmenty blendy dawnego budynku przy bramie Żagańskiej.