Category Archives: Badania konserwatorskie

Ołtarz św. Anny – obrazy

Kontynuujemy prace przy konserwacji i restauracji ołtarza głównego - św. Anny, z kościoła w Jordanowie. W skład ołtarza wchodzą również obrazy - przepiękny, datowany na XVII w. obraz św. Anny Samotrzeciej i późniejszy obraz ze zwieńczenia, z czasów powstania ołtarza - XVIII w.  Obraz św. Anny Samotrzeciej przed konserwacją i restauracją. Obraz św. Anny Samotrzeciej przed…
Więcej

Badania elewacji – fragment murów miejskich Szprotawy

Nasza pracownia wykonywała na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków badania elewacji budynku przy dawnej bramie Żagańskiej w Szprotawie. Badania objęły wykonanie odkrywek na elewacji, ustalenie stratygrafii, badania mikrochemiczne i datujące, termowizję, badania przebudowy i przekształceń, badania historyczne. W trakcie badań udało się odkryć fragmenty blendy dawnego budynku przy bramie Żagańskiej. 
Więcej