Category Archives: Konserwacja malarstwa sztalugowego

Aktualnie prowadzone prace konserwatorskie z zakresu konserwacji malarstwa sztalugowego

Dokumentacja prac – poliptyk sulechowski

W ramach prac konserwatorskich prowadzonych przez naszą pracownię przy skrzydłach poliptyku sulechowskiego autorstwa warsztatu Mistrza z Gościeszowic powstaje również dokumentacja multimedialna prowadzonych prac i samego poliptyku. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części fotografii gigapikselowych malowanych scen (w świetle widzialnym), umożliwiających szczegółowe obejrzenie poliptyku. Projekt dostępny jest pod poniższym linkiem: Poliptyk sulechowskiDokumentacja multimedialna poliptyku sulechowskiego - fotografie…
More

Poliptyk sulechowski

Rozpoczynamy prace konserwatorskie przy poliptyku sulechowskim autorstwa warsztatu Mistrza z Gościeszowic. Późnogotyckie skrzydła były oryginalnie częścią ołtarza głównego kościoła farnego w Sulechowie, ufundowanego przez proboszcza Gabriela Rittera. Do drugiej połowy XVIII wieku ołtarz znajdował się w kościele w Sulechowie, nie są dokładnie znane jego dalsze losy. Przypuszczalnie został podzielony na części, a same skrzydła w…
More

Wielkoformatowy obraz J.J.Knechtela

Nasza pracownia kontynuuje prace przy konserwacji i restauracji cyklu obrazów Joachima Jeremiasa Knechtela z kościoła św. Mikołaja w Stanowie (w poprzednich latach przeprowadziliśmy konserwację i restaurację obrazów "św. Anna" i "św. Michał Archanioł. W ramach tegorocznych prac zostanie wykonana konserwacja największego z obrazów - ponad trzymetrowego "św. Mikołaja" z ołtarza głównego. Obraz zachowany jest w…
More

Ołtarz św. Anny – obrazy

Kontynuujemy prace przy konserwacji i restauracji ołtarza głównego - św. Anny, z kościoła w Jordanowie. W skład ołtarza wchodzą również obrazy - przepiękny, datowany na XVII w. obraz św. Anny Samotrzeciej i późniejszy obraz ze zwieńczenia, z czasów powstania ołtarza - XVIII w.  Obraz św. Anny Samotrzeciej przed konserwacją i restauracją. Obraz św. Anny Samotrzeciej przed…
More

Stacje Drogi Krzyżowej

Zakończyliśmy prace nad konserwacją cyklu Stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Kazimierza Łukaszewicza, z toruńskiego kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu. Prace konserwatorskie przy stacjach trwały od 2013 roku - zajęły trzy lata. Obrazy były poddawane wielokrotnie renowacją - największe prace przeprowadzono w XIX wieku - niestety na skutek zastosowania agresywnych metod usuwania przemalowań (kwas…
More

Konserwacja obrazu J.J Knechtela zakończona

Zakończyliśmy konserwację i restaurację barokowego wielkoformatowego obrazu J.J.Knechtela "św. Michał Archanioł". Obraz wrócił do zwieńczenia ołtarza głównego.  "św. Michał Archanioł" to jeden z ostatnich obrazów Jeremiasa Josepha Knechtela. Prezentuje rozwinięty styl artysty, a fakt oryginalnego umieszczenia go w zwieńczeniu ołtarza przełożył się na niezwykle malarski sposób wykonania, gdzie wrażeniowe-malarskie przedstawienie sceny dominuje na opracowaniem drobnego…
More

J.J.Knechtel “św. Michał Archanioł”

  • Knechtel_swMichal_latki1
  • Knechtel_swMichal_latki2
  • Knechtel_swMichal_latki3
  • Knechtel_swMichal_latki4
  • Knechtel_swMichal_latki5
  • Knechtel_swMichal_baner

Kontynuujemy prace konserwatorsko - restauratorskie przy wielkoformatowym obrazie sztalugowym Joachima Jeremiasa Knechtela "św. Michał Archanioł". Ostatecznie zakończyliśmy etap konserwacji w trakcie którego: skonsolidowaliśmy osypującą się warstwę malarską wraz z zaprawą, wyprostowaliśmy deformacje płótna, dociągneliśmy rozejścia. Po usunięciu przemalowań  i po uzupełnieniu ubytków podobrazia (wklejeniu łatek) przystępujemy do zdublowania obrazu, rozpięciu na krosnach i wykonaniu punktowań.

Barokowe stacje Drogi Krzyżowej

Kontynuujemy prace przy barokowych stacjach Drogi Krzyżowej autorstwa Kazimierza Łukaszewicza - autora związanego z Toruniem i jego zabytkową dzielnicą - Podgórzem. Cykl obrazów jego autorstwa znajduje się w jedynym barokowym kościele Torunia - św. Ap. Piotra i Pawła. W poprzednich latach wykonaliśmy konserwację i restaurację stacji VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.…
More

Św. Michał Archanioł J.J. Knechtela

Rozpoczęliśmy prace konserwatorskie przy kolejnym barokowym wielkoformatowym płótnie autorstwa Joachima Jeremiasa Knechtela. Obraz przedstawiający św. Michała Archanioła pochodzi ze zwieńczenia ołtarza głównego. Jest w opłakanym stanie. Podobrazie płócienne zostało w znacznym stopniu zdewastowane, jest tak dalece osłabione, iż obrazowi groziło wypadnięcie z krosien - obraz zrywał się pod własnym ciężarem. Po zabezpieczeniu obrazu został zdemontowany…
More