Category Archives: Konserwacja malarstwa sztalugowego

Aktualnie prowadzone prace konserwatorskie z zakresu konserwacji malarstwa sztalugowego

Wielkoformatowy obraz _ Przekazanie Kluczy św. Piotrowi

Zakończyliśmy półroczne prace konserwatorskie przy wielkoformatowym (ponad 3 metry wysokości) obrazie sztalugowym na płótnie "Chrystus powierza klucze kościoła św. Piotrowi". Obraz został namalowany w XVII wieku do nieistniejącego już ołtarza głównego kościoła franciszkanów reformatów w Toruniu - Podgórzu. W połowie XVIII wieku został powieszony nad wejściem do kaplicy bocznej, MB Podgórskiej. Obraz wraz z ramą…
Więcej

Dokumentacja prac – poliptyk sulechowski

W ramach prac konserwatorskich prowadzonych przez naszą pracownię przy skrzydłach poliptyku sulechowskiego autorstwa warsztatu Mistrza z Gościeszowic powstaje również dokumentacja multimedialna prowadzonych prac i samego poliptyku. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części fotografii gigapikselowych malowanych scen (w świetle widzialnym), umożliwiających szczegółowe obejrzenie poliptyku. Projekt dostępny jest pod poniższym linkiem: Poliptyk sulechowskiDokumentacja multimedialna poliptyku sulechowskiego - fotografie…
Więcej

Poliptyk sulechowski

Rozpoczynamy prace konserwatorskie przy poliptyku sulechowskim autorstwa warsztatu Mistrza z Gościeszowic. Późnogotyckie skrzydła były oryginalnie częścią ołtarza głównego kościoła farnego w Sulechowie, ufundowanego przez proboszcza Gabriela Rittera. Do drugiej połowy XVIII wieku ołtarz znajdował się w kościele w Sulechowie, nie są dokładnie znane jego dalsze losy. Przypuszczalnie został podzielony na części, a same skrzydła w…
Więcej

Wielkoformatowy obraz J.J.Knechtela

Nasza pracownia kontynuuje prace przy konserwacji i restauracji cyklu obrazów Joachima Jeremiasa Knechtela z kościoła św. Mikołaja w Stanowie (w poprzednich latach przeprowadziliśmy konserwację i restaurację obrazów "św. Anna" i "św. Michał Archanioł. W ramach tegorocznych prac zostanie wykonana konserwacja największego z obrazów - ponad trzymetrowego "św. Mikołaja" z ołtarza głównego. Obraz zachowany jest w…
Więcej

Ołtarz św. Anny – obrazy

Kontynuujemy prace przy konserwacji i restauracji ołtarza głównego - św. Anny, z kościoła w Jordanowie. W skład ołtarza wchodzą również obrazy - przepiękny, datowany na XVII w. obraz św. Anny Samotrzeciej i późniejszy obraz ze zwieńczenia, z czasów powstania ołtarza - XVIII w.  Obraz św. Anny Samotrzeciej przed konserwacją i restauracją. Obraz św. Anny Samotrzeciej przed…
Więcej

Stacje Drogi Krzyżowej

Zakończyliśmy prace nad konserwacją cyklu Stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Kazimierza Łukaszewicza, z toruńskiego kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu. Prace konserwatorskie przy stacjach trwały od 2013 roku - zajęły trzy lata. Obrazy były poddawane wielokrotnie renowacją - największe prace przeprowadzono w XIX wieku - niestety na skutek zastosowania agresywnych metod usuwania przemalowań (kwas…
Więcej

Konserwacja obrazu J.J Knechtela zakończona

Zakończyliśmy konserwację i restaurację barokowego wielkoformatowego obrazu J.J.Knechtela "św. Michał Archanioł". Obraz wrócił do zwieńczenia ołtarza głównego.  "św. Michał Archanioł" to jeden z ostatnich obrazów Jeremiasa Josepha Knechtela. Prezentuje rozwinięty styl artysty, a fakt oryginalnego umieszczenia go w zwieńczeniu ołtarza przełożył się na niezwykle malarski sposób wykonania, gdzie wrażeniowe-malarskie przedstawienie sceny dominuje na opracowaniem drobnego…
Więcej

J.J.Knechtel “św. Michał Archanioł”

  • Knechtel_swMichal_latki1
  • Knechtel_swMichal_latki2
  • Knechtel_swMichal_latki3
  • Knechtel_swMichal_latki4
  • Knechtel_swMichal_latki5
  • Knechtel_swMichal_baner

Kontynuujemy prace konserwatorsko - restauratorskie przy wielkoformatowym obrazie sztalugowym Joachima Jeremiasa Knechtela "św. Michał Archanioł". Ostatecznie zakończyliśmy etap konserwacji w trakcie którego: skonsolidowaliśmy osypującą się warstwę malarską wraz z zaprawą, wyprostowaliśmy deformacje płótna, dociągneliśmy rozejścia. Po usunięciu przemalowań  i po uzupełnieniu ubytków podobrazia (wklejeniu łatek) przystępujemy do zdublowania obrazu, rozpięciu na krosnach i wykonaniu punktowań.

Barokowe stacje Drogi Krzyżowej

Kontynuujemy prace przy barokowych stacjach Drogi Krzyżowej autorstwa Kazimierza Łukaszewicza - autora związanego z Toruniem i jego zabytkową dzielnicą - Podgórzem. Cykl obrazów jego autorstwa znajduje się w jedynym barokowym kościele Torunia - św. Ap. Piotra i Pawła. W poprzednich latach wykonaliśmy konserwację i restaurację stacji VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.…
Więcej