FAQs

Q?

Chciałbym uzyskać dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich – co dalej?

A.


Nasza pracownia pomaga w wypełnianiu i przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych przy staraniu się o dotacje na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Q?

Co zrobić jeśli mój zabytkowy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków?

A.


W celu uzyskania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie niezbędne jest wpisanie obiektu do rejestru zabytków. W przypadku gdy obiekt nie jest jeszcze wpisany do rejestru, nasza pracownia pomaga w wypełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów i załatwieniu formalności.

Q?

Jakie dotacje można uzyskać na konserwację i restaurację dzieł sztuki?

A.


Na prace konserwatorsko - restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków można uzyskać szereg dotacji. Z pośród najważniejszych wymienić należy:

  • dotacje Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
  • dotacje Urzędów Marszałkowskich
  • dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • dotacje ze środków unijnych np. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
  • dotacje ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Q?

Jak państwa pracownia wycenia prace?

A.


W pierwszej kolejności niezbędna jest wizja lokalna - dokładne rozpoznanie obiektu na miejscu. W trakcie oględzin mierzymy dokładnie obiekt. Dla dokładnego pomiaru posiłkujemy się dalmierzami laserowymi. Powierzchnia obiektu w rozwinięciu razem ze stanem zachowania obiektu i techniką jego wykonania jest dla nas podstawą wyliczenia kosztorysu. Szczegółowe zasady kosztorysowania określają "Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów - restauratorów dóbr kultury" opracowane przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP.

Q?

Jak długo trwają z reguły prace?

A.


Konserwacja i restauracja dzieł sztuki to bardzo złożony i czasochłonny proces. Obejmuje wiele etapów, których długość trwania uzależniona jest od materiałów, z których wykonano zabytkowy obiekt, stanu ich zachowania, zasięgu zniszczeń, zakresu prac.

Dla każdego z obiektów, przed przystąpieniem do prac, określamy termin zakończenia -ramowy czas na przeprowadzenie konserwacji / restauracji. W szczególnych przypadkach może się zdarzyć, że czas prac ulegnie wydłużeniu. Każdorazowo jednak informujemy o stanie pac na bieżąco, a każdy ze zleceniodawców ma pełen wgląd w dokumentację z prac, wyniki badan, postępy w pracach.

Q?

Jaka jest trwałość państwa prac?

A.


Podstawową zasadą stosowaną w konserwacji i restauracji dzieł sztuki jest maksymalna odwracalność zastosowanych materiałów tak, aby przy następnej konserwacji można było bez szkody dla oryginalnej substancji zabytku usunąć uzupełnienia. Z tego powodu stosujemy najlepszej klasy specjalistyczne materiały, których jakość jest przebadana i potwierdzona laboratoryjnie. Przy zachowaniu zaleceń konserwatorskich dla użytkownika, opracowywanych dla każdego z konserwowanych przez nas obiektów, trwałość prac można mierzyć w dziesiątkach lat.  Z reguły udzielamy minimum 10 letniej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje aktów wandalizmu i zdarzań losowych (zalanie itp.).

Q?

Jak wykonują państwo restaurację zabytkowych obiektów?

A.


Nadrzędną zasadą jaką kierujemy się w naszej pracy zawodowej jest maksymalne poszanowanie dla zabytku. Wszystkie kwestie związane z restauracją zabytkowej materii, a więc odtwarzaniem niezachowanych fragmentów, muszą być rozstrzygane z należytą ostrożnością i wyczuciem artystycznym. W przypadku np. uzupełnień ubytków warstwy malarskiej stosujemy metody odróżnialne uzupełnienia od oryginału (punktowania - możliwe do odróżnienia jedynie z bardzo bliskiej odległości). Przy rekonstruowaniu niezachowanych partii odtwarzane warstwy otrzymują wygląd jaki posiadałby oryginał, gdyby dotrwał do naszych czasów. Kwestie estetyczne uzależnione są od każdego z obiektów i kontekstu w jakim występuje.

Q?

Czym różni się konserwacja od restauracji dzieł sztuki?

A.


Konserwacja dzieł sztuki to, zgodnie ze znaczeniem terminu, zachowanie zabytkowej substancji obiektu. Prace konserwatorskie mają na celu powstrzymanie procesów niszczących i utrwalenie zabytkowej materii.

Restauracja dzieł sztuki ma za zadanie, po wykonanej konserwacji, przywrócenie obiektowi wartości ekspozycyjnych maksymalnie zbliżonych do dawnego, oryginalnego wyglądu. W ramach restauracji dzieł sztuki wchodzą uzupełnienia ubytków zabytkowej materii, zarówno zabytkowego podłoża (płótna, drewna, metalu itd.) na jakim stworzono dzieło sztuki jak i pozostałych warstw technologicznych  (zapraw, warstwy malarskiej na obrazach, polichromii na rzeźbach, złoceń itd.).

Q?

Konserwacją i restauracją jakich obiektów zajmuje się wasza pracownia?

A.


Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem, dzięki temu możemy profesjonalnie świadczyć szeroki wachlarz usług związanych z konserwacją i restauracją dzieł sztuki. Zajmujemy się konserwacją i restauracją obrazów na wszystkich podłożach; rzeźb, ołtarzy, malarstwa ściennego, metalu, kamienia, elementów architektonicznych, mebli.