Sanktuarium Kalwaryjskie – Wiele

Prace konserwatorskie przy polichromii ścian i sklepienia prezbiterium Sanktuarium Kalwaryjskiego we Wielu. Od lipca 2017 roku nasza pracownia wykonywała konserwację i restaurację polichromii prezbiterium kościoła św. Mikołaja. Konserwację ze względu na złożony charakter działań podzielono na dwa etapy realizowane w ciągu 2017 i 2018 roku. Autorami dekoracji prezbiteirum, co potwierdziły prowadzone badania, jest przede wszystkim Mikołaj Brucher - artysta malarz pochodzący z Luksemburga. Wespół z Leonem Drapiewskim i jego młodszymi braćmi wykonali m.in. słynne polichromie katedry w Płocku. Wielewskie dzieło Mikołaja Bruchera prezentuje równie wysoki poziom artystyczny i warsztatowy.