J.J.Knechtel “św. Michał Archanioł”

  • Knechtel_swMichal_latki1
  • Knechtel_swMichal_latki2
  • Knechtel_swMichal_latki3
  • Knechtel_swMichal_latki4
  • Knechtel_swMichal_latki5
  • Knechtel_swMichal_baner

Kontynuujemy prace konserwatorsko - restauratorskie przy wielkoformatowym obrazie sztalugowym Joachima Jeremiasa Knechtela "św. Michał Archanioł". Ostatecznie zakończyliśmy etap konserwacji w trakcie którego: skonsolidowaliśmy osypującą się warstwę malarską wraz z zaprawą, wyprostowaliśmy deformacje płótna, dociągneliśmy rozejścia. Po usunięciu przemalowań  i po uzupełnieniu ubytków podobrazia (wklejeniu łatek) przystępujemy do zdublowania obrazu, rozpięciu na krosnach i wykonaniu punktowań.