Poliptyk sulechowski

Rozpoczynamy prace konserwatorskie przy poliptyku sulechowskim autorstwa warsztatu Mistrza z Gościeszowic. Późnogotyckie skrzydła były oryginalnie częścią ołtarza głównego kościoła farnego w Sulechowie, ufundowanego przez proboszcza Gabriela Rittera. Do drugiej połowy XVIII wieku ołtarz znajdował się w kościele w Sulechowie, nie są dokładnie znane jego dalsze losy. Przypuszczalnie został podzielony na części, a same skrzydła w połowie XIX wieku trafiły do odbudowywanego kościoła w Babimoście, gdzie początkowo służyły jako stacje drogi krzyżowej. Po pracach konserwatorskich w latach 20tych XX wieku skrzydła zamontowano w prowizorycznych ramach nawiązujących formą do późnogotyckiego ołtarza. Sposób ekspozycji i zamocowania stał się w znacznej części przyczyną powstania zniszczeń poliptyku.