Wielkoformatowy obraz _ Przekazanie Kluczy św. Piotrowi

Zakończyliśmy półroczne prace konserwatorskie przy wielkoformatowym (ponad 3 metry wysokości) obrazie sztalugowym na płótnie "Chrystus powierza klucze kościoła św. Piotrowi". Obraz został namalowany w XVII wieku do nieistniejącego już ołtarza głównego kościoła franciszkanów reformatów w Toruniu - Podgórzu. W połowie XVIII wieku został powieszony nad wejściem do kaplicy bocznej, MB Podgórskiej. Obraz wraz z ramą poddany został konserwacji i restauracji w naszej pracowni. Powrócił na swoje miejsce, w kościele.