Wielkoformatowy obraz J.J.Knechtela

Nasza pracownia kontynuuje prace przy konserwacji i restauracji cyklu obrazów Joachima Jeremiasa Knechtela z kościoła św. Mikołaja w Stanowie (w poprzednich latach przeprowadziliśmy konserwację i restaurację obrazów "św. Anna" i "św. Michał Archanioł. W ramach tegorocznych prac zostanie wykonana konserwacja największego z obrazów - ponad trzymetrowego "św. Mikołaja" z ołtarza głównego. Obraz zachowany jest w katastrofalnym stanie. Długotrwałe działanie wilgoci spowodowało utratę spoistości warstw technologicznych obrazu i w konsekwencji ich osypywanie się. Dodatkowo obraz uległ dewastacji w trakcie działań II wojny światowej (do obrazu, podobnie jak i do rzeźb ołtarza strzelano). Próbowano również wyciąć obraz z ramy. Obraz po przeprowadzonym zabiegu prekonsolidacji osypujących się warstw zabezpieczono i przewieziono do naszej pracowni konserwacji dzieł sztuki w Toruniu.

Ołtarz główny wraz z obrazem "św. Mikołaj"