Jordanowo – anioły

Rzeźby aniołów z Jordanowa - po usunięciu przemalowań. Na fotografiach widoczne pozostałości oryginalnej karnacji ze złoceniami szat i barwnymi laserunkami na srebrzonych skrzydłach i częściach szat. 

Rzeźby wymagają przeprowadzenia zabiegów wzmocnienia strukturalnego podłoża drewnianego. Samo drewno jest mocno zniszczone przez owady, miejscami rozpada się.