Konserwacja i restauracja ambony

Rozpoczynamy prace przy XIX w. ambonie z kościoła św. Michała Archanioła w Mieścisku. Podłoże drewniane jest bardzo mocno zaatakowane przez owady niszczące drewno - zwłaszcza w dolnych partiach ambona rozsypuje się. Dodatkowo całość pokryta jest kilkoma warstwami przemalowań olejnych. Oryginalnie cała ambona miała dekorację wykonaną w technice mazerunku - imitacji drewna - w tym przypadku dębowego ze złoconymi listwami. Program prac przewiduje powrót do oryginalnej dekoracji - usunięcie przemalowań do oryginału, wzmocnienie podłoża drewnianego, uzupełnienia ubytków drewna, uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej (punktowania) wraz z warstwą złoceń.