Ołtarz św. Anny – Jordanowo

Trwają prace przy konserwacji i restauracji ołtarza św. Anny z Jordanowa. Katastrofalny stan zachowania rzeźb, dekoracji snycerskiej i detali architektonicznych wymagał w pierwszej kolejności uporządkowanie poszczególnych fragmentów i wzmocnienie strukturalne drewnianego podłoża. W trakcie prac sukcesywnie usuwane są wtórne warstwy przemalowań, leżące w ubytkach oryginalnego opracowania.  Na skutek działania owadów niszczących drewno brakuje wielu drobnych fragmentów rzeźb i ornamentów (palce u rąk, dłonie, całe ręce, fragmenty stóp, nóg).