Tryptyk z Wichowa

Rozpoczęliśmy prace konserwatorskie przy późnogotyckim tryptyku z Wichowa autorstwa warsztatu Mistrza z Gościeszowic. Tzw. warsztat Mistrza z Gościeszowic działał pomiędzy 1499 rokiem (niektóre ze źródeł przesuwają tę datę nieznacznie wstecz) a 1520. Nazwa pochodzi od miejscowości Gościeszowice. Znajduje się tam późnogotycki ołtarz, w oparciu o który przypisano jego wykonawcom autorstwo kilkunastu innych zachowanych tego typu bezcennych obiektów. Sam Mistrz (i jego pracownia) tworzył przypuszczalnie swoje dzieła w Żaganiu (Księstwo żagańskie). Z Żaganiem wiąże się powstanie ołtarzy dla Augustianów. Do zachowanych dzieł mistrza przypisuje się ołtarze z Żagania, Iławy, Chich, Dzikowic, Mycielina, Gościszowic, Chotkowa, Bukowiny Bobrzańskiej, Konina Żagańskiego, Witoszyna Dolnego, Borów, Broniszowa, Nowego Miasteczka. Część z przypisywanych mistrzowi dzieł znajduje się poza granicami dawnego księstwa, najprawdopodobniej na skutek ich późniejszej sprzedaży przez Luteran. 

Tryptyk powstał około roku 1500. Do XIX w. posiadał na odwrociach skrzydeł malowane przedstawienia męczeństwa św. Urszuli Kolońskiej i św. Akacjusza. Dekoracje wówczas odcięto i sprzedano do Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu. W 1945 roku zaginęła scena ze św. Uszulą, do czasów obecnych, w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu zachowała się druga ze scen - męczeństwo św. Akacjusza. Oba przedstawienia są niemal identyczne z tryptykiem z Chotkowa, którego konserwację i restaurację nasza pracownia miała przyjemność wykonać w 2014 roku.