Ambona z kościoła Podwyższenia Krzyża

Barokowa ambona znajduje się w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie. Zamocowana jest na ścianie prezbiterium, blisko przejścia w nawę. Na stopień skomplikowania prac miał wpływ fakt, iż cały obiekt w niedalekiej przeszłości poddany był generalnemu "remontowi" - cała powierzchnia oklejona została bandażami i zasmarowana szpachlówką - forma rzeźbiarska została całkowicie zatracona. Prace konserwatorskie miały na celu zahamowanie procesów niszczących, wzmocnienie podłoża drewnianego (zniszczonego przez owady) rekonstrukcje brakujących fragmentów rzeźbiarskich, laserunków na srebrze - przywrócenie ambonie wartości ekspozycyjnych i funkcjonalnych.