Gotycki portal

Konserwacja i restauracja gotyckiego portalu - Wieluń