Kolegiata w Łasku – XVII w. kolumna maryjna

Konserwacja XVII w. kolumny maryjne - Kolegiata w Łasku:
• wstępna dezynfekcja obiektu,
• fizyko-mechaniczne i chemiczne oczyszczenie obiektu,
• podklejenie szczelin, odspojeń, iniekcja pęknięć,
• uzupełnienie ubytków zaprawą mineralną, rekonstrukcja rzeźby
• strukturalne wzmocnienie kamienia preparatem krzemoorganicznym,
• hydrofobizacja powierzchni kamienia,
• scalenie kolorystyczne uzupełnień.