Obraz Matki Boskiej Podgórskiej

Autorstwo obrazu przypisywane jet Kazimierzowi Łukaszewiczowi, malarzowi związanemu z Toruniem - Podgórzem (tu znajduje się jego cykl obrazów Drogi Krzyżowej). Czas powstania obrazu określa się na lata 80-90te XVIII wieku. Obraz od samego początku cieszył się wyjątkowym kultem, czego uwieńczeniem jest powstanie Sanktuarium Matki Boskiej Podgórskiej, Królowej Rodzin.  Prace konserwatorskie przy obrazie Matki Boskiej prowadzone były w 2009 roku. Z powierzchni obrazu usunięto pociemniałe i pożółkłe warstwy werniksu wraz z pociemniałymi retuszami, rozpięto obraz na krosnach i wykonano nowe uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej - punktowania.