Obraz MB Pocieszenia

Obraz Matki Boskiej Pocieszenia namalowany został na podobraziu drewnianym, przypuszczalnie na przełomie XVII i XVIII wieku. W XIX wieku poddano go renowacji, na skutek której przemalowano całą powierzchnię obrazu, zasłaniając oryginalną Madonnę. Dodatkowo samo drewniane podobrazie na skutek działania wilgoci poddane zostało mocnym naprężeniom, co doprowadziło do jego pęknięcia i deformacji.