Kamienny ołtarz z 1649 r. – Starzyno

Konserwacja i restauracja kamiennego polichromowanego ołtarza ze Starzyna