XIX w. pomnik – Hygiei z Poznania

Poznański XIX w. pomnik przedstawiający grecką boginię zdrowia - Hygie fundacji hr. Edwarda Raczyńskiego. Prace konserwatorskie i restauratorskie:

cokół:
• wykucie dawnych uzupełnień cementowych,
• oczyszczenie metodą fizykochemiczną oraz chemiczną,
• usunięcie przebarwień związkami miedzi,
• odsolenie metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska zewnętrznego,
• dezynfekcja obiektu,
• uzupełnienie ubytków zaprawą mineralną o właściwościach zbliżonych do piaskowca,
• uczytelnienie inskrypcji,
• hydrofobizacja,
• scalenie kolorystyczne całości kamieniarki,
• rekonstrukcja schodów z piaskowca i zbiornika na wodę z granitu,
figura:
• wstępne oczyszczenie metodami fizykomechanicznymi,
• usunięcie nawarstwień metodą strumieniowo-ścierną z zachowaniem warstwy patyny szlachetnej,
• częściowa konwersja tlenku miedzi(I) do tlenku miedzi(II)
• antykorozyjne zabezpieczenie,