Pomnik Józefa Ignacego Kraszewskiego

Konserwacja i restauracja pomnika Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlasce.

brązowe popiersie:
• wstępne oczyszczenie metodami fizykomechanicznymi powierzchni metalu,
• usunięcie nawarstwień siarczkowych z figury metodą strumieniowo-ścierną z zachowaniem warstewki patyny szlachetnej,
• dotlenienie tlenku miedziawego (kuprytu) do tlenku miedziowego (tenorytu)
• antykorozyjne zabezpieczenie
kamienny cokół:
• wstępne wzmocnienie niektórych partii kamienia preparatem krzemoorganicznym,
• oczyszczenie metodą fizykochemiczną oraz chemiczną,
• dezynfekcja obiektu,
• wykonanie izolacji poziomej,
• uzupełnienie ubytków zaprawą mineralną o właściwościach zbliżonych do piaskowca;
• uzupełnienie spoin,
• wzmocnienie preparatem krzemoorganicznym,
• hydrofobizacja,
• scalenie kolorystyczne całości kamieniarki