Rekonstrukcja marmoryzacji

XIX wieczny ołtarz główny z kościoła św. Michała Archanioła w Mieścisku uległ poważnemu uszkodzeniu na skutek wilgoci pochodzącej z fundamentów kościoła. Do czasu zakończenia prac przy drenażu woda wznosiła się w murze aż do wysokości kapiteli ołtarza (ponad 4 metry!). Bezpowrotnie utracono zabytkowe opracowanie ołtarza. W ramach prac konserwatorsko-restauratorskich (ich ostatniego etapu) zrekonstruowano na powierzchni ołtarza dekorację malarską - marmoryzację wraz z warstwą złoceń.