Rogalin – konserwacja żeliwnego wystroju architektonicznego

Konserwacja żeliwnego wystroju architektonicznego z Rogalina - kościół pw. św. Marcelina. Prace konserwatorsko - restauratorskie przy elementach dekoracyjnych elewacji w Rogalinie:

Usunięcie starych zabezpieczeń antykorozyjnych oraz produktów korozji metodą strumieniowo-ścierną. Naprawa elementów konstrukcyjnych. Naniesienie pierwszej warstwy antykorozyjnego zabezpieczenia. Wypełnienie szczelin masą uszczelniającą.
Naniesienie farby nawierzchniowej.