Rzeźby z ogrodu pałacowego – Helenów

Konserwacja zespołu rzeźb z parku przypałacowego
w ośrodku reprezentacyjnym MON w Helenowie - antyczna rzeźba kobieca, rzeźba Danaidy, figura Apolla, Fontanna

wapień
• demontaż rzeźby,
• wstępne wzmocnienie osłabionych partii kamienia,
• usunięcie wtórnych uzupełnień,
• oczyszczenie obiektów metodą fizykochemiczną,
• uzupełnienie ubytków,
• dezynfekcja obiektu środkami glono- i grzybobójczymi,
• hydrofobizacja wszystkich elementów,
• wykonanie nowego postumentu kamiennego,
• montaż rzeźby,
piaskowiec
• oczyszczenie obiektu metodą fizykochemiczną,
• uzupełnienie ubytków,
• uczytelnienie szlakowania,
• dezynfekcja obiektu środkami glono- i grzybobójczymi,
wykonanie izolacji poziomej pod elementami,
• hydrofobizacja wszystkich elementów,
marmur
• dezynfekcja,
• oczyszczenie powierzchni metodą fizykomechaniczną,
• usunięcie wcześniejszych uzupełnień,
• uzupełnienie ubytków i sklejenie pęknięć,
• zabezpieczenie powierzchni
żeliwo
• demontaż obiektu,
• mechaniczne usunięcie luźnych zabrudzeń oraz mikroorganizmów,
• usunięcie zniszczonych powłok malarskich metodą fizykochemiczną
• usunięcie nawarstwień korozyjnych metodą strumieniowo-ścierną,
• nałożenie powłoki antykorozyjnej
• uzupełnienie ubytków
• uzupełnienie wżerów korozyjnych
• naniesienie nawierzchniowej powłoki
• estetyczne opracowanie powierzchni
• montaż nowego cokołu,
• posadowienie rzeźb,