Św. Jan Nepomucen

Konserwacja późnobarokowej kamiennej figury św. Jana Nepomucena z parafii Wniebowzięcia NMP w Kościanie:

usunięcie wtórnych uzupełnień nie odpowiadających właściwościom fizyko – mechanicznym i optycznym,  oczyszczenie obiektu metodą fizykochemiczną,  usunięcie resztek spoiwa olejnego z powierzchni i przypowierzchniowych warstw kamienia metodą zmydlania,  uzupełnienie ubytków – zaprawa mineralna o właściwościach zbliżonych do kamienia naturalnego,  rekonstrukcja brakujących detali figury, rekonstrukcja i pozłocenie elementów metalowych, hydrofobizacja powierzchni, scalenie kolorystyczne uzupełnień,