Drzwi główne i krzyż wieńczący kościół Wizytek

Konserwacja i restauracja żelaznych drzwi i krzyża na wieży kościoła Wizytek w Warszawie

drzwi i krzyż: usunięcie starych zabezpieczeń antykorozyjnych oraz produktów korozji metodą strumieniowo-ścierną. Naniesienie pierwszej warstwy antykorozyjnego zabezpieczenia. Naniesienie farby nawierzchniowej.
kula: oczyszczenie powierzchni, przygotowanie i wyrównanie podłoża,
złocenie powierzchni kuli złotem transferowym, zabezpieczenie powierzchni