Portfolio Category: Rekonstrukcje Dawnych Technik

Rekonstrukcja marmoryzacji

Rekonstrukcja szczątkowo zachowanej dekoracji malarskiej - XIX wiecznego opracowania - imitacji marmuru - malowanej marmoryzacji wraz z warstwą złoceń. Ołtarz św. Michała Archanioła kościoła parafialnego w Mieścisku.
Więcej

Barokowy chór muzyczny

Konserwacja barokowo - rokokowego chóru muzycznego franciszkanów reformatów z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu. Reformaci surowo przestrzegali franciszkańskiej reguły ubóstwa. Znalazło to odzwierciedlenie w wyposażeniu wnętrz sakralnych franciszkańskich świątyń. Łączono dębowe drewno w architekturze z barokowo - rokokową iluzją szlachetnego materiału - imitacją kości słoniowej na ornamentach i rzeźbach.
Więcej