Portfolio Tag: konserwacja malarstwa sztalugowego

Barokowe Stacje Drogi Krzyżowej

Zespół obrazów Stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Kazimierza Łukaszewicza powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Namalowany został do kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu. Obrazy wchodzą w skład jednorodnego stylistycznie wyposażenia kościoła, powstały w ramach jednego programu dekoracji świątyni franciszkanów - reformatów.
Więcej

Obraz Zaślubin Marii

Barokowy obraz Zaślubin znajduje siew ołtarzu pod tym samym wezwaniem, w kościele św, Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu. Jest jednym z najstarszych obrazów w świątyni. W ramach prac usunięto z powierzchni pociemniałe i pożółkłe warstwy werniksu, pociemniałe retusze pochodzące z lat 30tych XX wieku, zreperowano miejscowe rozdarcia podobrazia, wykonano uzupełnienia ubytków warstwy…
Więcej

Obraz MB Pocieszenia

Obraz Matki Boskiej Pocieszenia namalowany został na podobraziu drewnianym, przypuszczalnie na przełomie XVII i XVIII wieku. W XIX wieku poddano go renowacji, na skutek której przemalowano całą powierzchnię obrazu, zasłaniając oryginalną Madonnę. Dodatkowo samo drewniane podobrazie na skutek działania wilgoci poddane zostało mocnym naprężeniom, co doprowadziło do jego pęknięcia i deformacji. Obraz MB Pocieszenia po…
Więcej

Obraz Matki Boskiej Podgórskiej

Autorstwo obrazu przypisywane jet Kazimierzowi Łukaszewiczowi, malarzowi związanemu z Toruniem - Podgórzem (tu znajduje się jego cykl obrazów Drogi Krzyżowej). Czas powstania obrazu określa się na lata 80-90te XVIII wieku.
Więcej

Obraz MB Szkaplerznej

Konserwacja i restauracja obrazu MB Szkaplerznej. Obraz przed przystąpieniem do prac był w fatalnym stanie. Samo podobrazie płócienne zostało porozcinane. Dodatkowo obraz pokrywała gruba warstwa przemalowań z pociemniałymi i pożółkłymi werniksami.
Więcej