Portfolio Tag: konserwacja rzeźby polichromowanej

Barokowa grupa Grobu Pańskiego

Niezwykle rzadkie przedstawienie, zachowane do dzisiejszych czasów jedynie w kilku miejscach - grupa rzeźbiarska Grobu Pańskiego. W kościele franciszkanów reformatów na Podgórzu, w Toruniu znajduje się w dwóch niszach przedstawienie Grobu Pańskiego i scena Opłakiwania.
Więcej

Rokokowy ołtarz św. Franciszka

Ołtarz jest częścią wyposażenia świątyni św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu - integralnym elementem barokowego wyposażenia stworzonego na zlecenie franciszkanów reformatów. Razem z ołtarzem św. Antoniego stanowi pierwszą parę ołtarzy bocznych, ustawionych w nawie głównej kościoła, przy ścianie tarczowej dzielącej prezbiterium od nawy. Charakterystyczną cechą jest brak złoceń, surowe dębowe drewno i…
Więcej

Ołtarz św. Antoniego

Ołtarz jest częścią wyposażenia świątyni św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu - integralnym elementem barokowego wyposażenia stworzonego na zlecenie franciszkanów reformatów. Charakterystyczną cechą jest brak złoceń, surowe dębowe drewno i opracowanie rzeźb i elementów snycerskich w technice tzw. bieli polerowanej - imitacji kości słoniowej. Ołtarz przed konserwacją Zbliżenia fragmentów przed pracami Fragment…
Więcej

Ołtarz Najświętszego Serca

Konserwacja ołtarza Najświętszego Serca Jezusowego (do II połowy XIX wieku św. Piotra z Alkantary). Ołtarz jest częścią wyposażenia świątyni św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu - integralnym elementem barokowego wyposażenia stworzonego na zlecenie franciszkanów reformatów.
Więcej

Ołtarz Męki Pańskiej

Konserwacja XVIII wiecznego (lata 50-te) ołtarza głównego Męki Pańskiej z kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu.
Więcej

Barokowy krucyfiks

Konserwacja krucyfiksu z lat 50-tych XVIII wieku, znajdującego się w ołtarzu głównym kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu. Przepiękny przykład rzeźby barokowej ze wspaniale opracowanym detalem. Oryginalna polichromia zachowana w większości.
Więcej

Rokokowa ambona

Konserwacja i restauracja rokokowej ambony z kościoła św. Ap. Piotra i Pawła. Ambona wchodzi w skład jednorodnego stylistycznie wyposażenia wnętrza, reprezentującego franciszkanów reformatów - surowe drewno dębowe, jedynie pokostowane i imitacja kości słoniowej - wykonana w technice tzw. bieli polerowanej
Więcej

Barokowy chór muzyczny

Konserwacja barokowo - rokokowego chóru muzycznego franciszkanów reformatów z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu. Reformaci surowo przestrzegali franciszkańskiej reguły ubóstwa. Znalazło to odzwierciedlenie w wyposażeniu wnętrz sakralnych franciszkańskich świątyń. Łączono dębowe drewno w architekturze z barokowo - rokokową iluzją szlachetnego materiału - imitacją kości słoniowej na ornamentach i rzeźbach.
Więcej