Portfolio Tag: rokoko

Rokokowy ołtarz św. Franciszka

Ołtarz jest częścią wyposażenia świątyni św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu - integralnym elementem barokowego wyposażenia stworzonego na zlecenie franciszkanów reformatów. Razem z ołtarzem św. Antoniego stanowi pierwszą parę ołtarzy bocznych, ustawionych w nawie głównej kościoła, przy ścianie tarczowej dzielącej prezbiterium od nawy. Charakterystyczną cechą jest brak złoceń, surowe dębowe drewno i…
Więcej

Ołtarz Męki Pańskiej

Konserwacja XVIII wiecznego (lata 50-te) ołtarza głównego Męki Pańskiej z kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu.
Więcej

Rokokowa ambona

Konserwacja i restauracja rokokowej ambony z kościoła św. Ap. Piotra i Pawła. Ambona wchodzi w skład jednorodnego stylistycznie wyposażenia wnętrza, reprezentującego franciszkanów reformatów - surowe drewno dębowe, jedynie pokostowane i imitacja kości słoniowej - wykonana w technice tzw. bieli polerowanej
Więcej

Barokowy chór muzyczny

Konserwacja barokowo - rokokowego chóru muzycznego franciszkanów reformatów z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórzu. Reformaci surowo przestrzegali franciszkańskiej reguły ubóstwa. Znalazło to odzwierciedlenie w wyposażeniu wnętrz sakralnych franciszkańskich świątyń. Łączono dębowe drewno w architekturze z barokowo - rokokową iluzją szlachetnego materiału - imitacją kości słoniowej na ornamentach i rzeźbach.
Więcej