Konserwacja drewnianego polichromowanego stropu

Zakończyliśmy prace przy konserwacji i restauracji drewnianego polichromowanego stropu z kościoła św. Michała Archanioła w Mieścisku. Na stropie w ramach prowadzonych badań, w 2014 roku odkryliśmy dekorację malarską z czasów budowy kościoła. Prace miały na celu usunięcie monochromatycznych warstw przemalowań i powrót do oryginalnej dekoracji malarskiej stropu - błękitno czerwonych podziałów belkowania z ornamentem patronowym. W roku 2015 zrealizowaliśmy pierwszą część zadania - strop nad prezbiterium, z najlepiej zachowaną partią oryginału. W kolejnych przęsłach dekoracja zachował się niestety w dużo gorszym stanie - we wszystkich takich przęsłach zrekonstruowaliśmy dekorację opierając się na oryginalnej technice  wykonania.