Prace konserwatorskie – Jordanowo

Trwają prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła św. Anny w Jordanowie. Zakończono etap wzmocnienia strukturalnego podłoża drewnianego - konstrukcji ołtarza, desek, z których zbudowana jest architektura ołtarza. Uzupełniono również ubytki drewna, ubytki zaprawy. Wykonano uzupełnienia ubytków złoceń - w technice oryginału, złotem płatkowym, na pulment. Podmalowano wszystkie miejsca uzupełnień i przygotowano całość do ostatniego etapu prac - rekonstrukcji niezachowanych fragmentów warstwy marmoryzacji.