Prace przy ambonie zakończone

Zakończyliśmy prace konserwatorsko - restauratorskie przy XIX ambonie z kościoła św. Michała Archanioła w Mieścisku. Ambona po konserwacji i restauracji w naszej pracowni powróciła na swoje miejsce do kościoła.