Prace przy stropie – II etap zakończone

Zakończyliśmy prace przy drugim etapie konserwacji i restauracji drewnianego polichromowanego stropu z kościoła św. Michała Archanioła w Mieścisku. W ramach prac zrekonstruowano niezachowane partie polichromii z końca XIX wieku.