Rekonstrukcja barokowej marmoryzacji

Zakończyliśmy przewidziane do realizacji w 2015 roku zadania związane z konserwacją i restauracją barokowego ołtarza św. Scholastyki w klasztorze w Mogilnie. Jest to trzeci rok prac związanych z konserwacją murowanych ołtarzy bocznych i rekonstrukcją szczątkowo zachowanej marmoryzacji wraz ze złoceniami