Rekonstrukcja neobarokowej marmoryzacji

Zakończyliśmy prace przy rekonstrukcji marmoryzacji na XIX ołtarzu św. Michała Archanioła z kościoła w Mieścisku. Na skutek działania wilgoci (jej wznoszenia na drodze kapilarnej) uszkodzeniu uległy warstwy zaprawy ołtarza, aż do górnej kondygnacji - zwieńczenia. Z uwagi na brak zachowanych warstw zdecydowano o rekonstrukcji jednego z opracowań ołtarza - marmoryzacji - imitacji marmuru - czerwonego z Werony i błękitnego. W ramach prac wykonano również złocenia na gzymsach i kapitelach, złotem płatkowym 23 i 3/4 karata.