Konserwacja kamienia i detalu architektonicznego

Konserwacja kamienia

Konserwacja i restauracja detali i przedmiotów kamiennych, ceramicznych, sztuczny kamień, cegła

Przedmioty z kamienia: rzeźby, pomniki, tablice, epitafia, nagrobki, detale architektoniczne, mała architektura

Nasz Zespół świadczy szeroki wachlarz usług związanych z konserwacją kamienia i detalu architektoncznego:

 • Badania konserwatorskie zabytkowych obiektów w naszej pracowni, lub w terenie u zamawiającego
 • Analiza powierzchni 
 • Pobieranie próbek do badań technologicznych, mikrochemicznych, analizy XRF, datujących
 • Analiza nawarstwień, produktów korozji
 • Określenie stanu zachowania - opracowanie dokumentacji stanu zachowania
 • Opracowanie szczegółowego programu prac
 • Opracowanie kosztorysów
 • Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 • Pełna dokumentacja konserwatorska prac - przed, w trakcie i po pracach
 • Badania z zakresu historii obiektu i historii sztuki

Prace konserwatorskie:

 • Demontaż obiektów lub prace na miejscu
 • Zabezpieczenie na czas transportu do pracowni konserwacji dzieł sztuki
 • Usuwanie zabrudzeń powierzchniowych
 • Dezynfekcja
 • Odsalanie
 • Bariery przeciwwilogtnościowe
 • Stabilizacja podłoża
 • Wzmacnianie podłoża
 • Reperacje podłoża

Prace restauratorskie:

 • Usuwanie wtórnych warstw
 • Uzupełnienia ubytków podłoża - kity i fleki
 • Rekonstrukcje niezachowanych fragmentów
 • Uzupełnianie ubytków złoceń, srebrzeń, polichromii wykonanych różnymi technikami
 • Rekonstrukcja niezachowanego opracowania - złoceń, srebrzeń, polichromii
 • Patynowanie powierzchni obiektów
 • Hydrofobizacja
 • Wykonywanie kopii konserwowanych obiektów
 • Opracowanie sposobu ekspozycji po konserwacji
 • Projektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu
 • Zabezpieczanie przeciwkradzieżowe obiektów po konserwacji