Konserwacja malarstwa ściennego

Malarstwo ścienne

Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego, współczesnego i dawnego. 

Dekoracje malarskie ścian, skelpień, sufitów, wnętrz, elewacji wykonane we wszystkich technikach malarstwa ściennego - fresk, sgraffito, techniki klejowe etc.

Nasza Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki świadczy szeroki wachlarz usług związanych z konserwacją malarstwa ściennego:

 • Badania konserwatorskie - odkrywki sondażowe, pasowe
 • Analiza powierzchni w luminescencji wzbudzonej UV (zasięg przemalowań, zasięg uzupełnień ubytków, zniszczeń, wstępne określenie zastosowanych materiałów)
 • Analiza powierzchni - fotografie IR (zasięg przemalowań, zastosowane materiały, oryginalny rysunek)
 • Pobieranie próbek do badań technologicznych, mikrochemicznych, analizy XRF, datujących
 • Określenie stanu zachowania - opracowanie dokumentacji stanu zachowania
 • Opracowanie szczegółowego programu prac
 • Opracowanie kosztorysów
 • Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 • Pełna dokumentacja konserwatorska prac - przed, w trakcie i po pracach

Prace konserwatorskie:

 • Usuwanie zabrudzeń powierzchniowych
 • Dezynfekcja
 • Konsolidacja osypującej się warstwy malarskiej
 • Wzmocnienie i stabilizacja podłoża
 • Zabiegi odsalające powierzchnię tynków, ściany
 • Niwelowanie zjawiska zawilgacania murów na skutek podciągania wody (podciągania kapilarnego)

Prace restauratorskie:

 • Usuwanie przemalowań unieczytelniających oryginalną kompozycję i kolorystykę obiektów
 • Uzupełnienia ubytków podłoża, zaprawy z odtworzeniem oryginalnej faktury
 • Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej - punktowania i retusz
 • Nakładanie warstw zabezpieczających powierzchnię malowideł
 • Wykonywanie kopii malarskich konserwowanych dekoracji
 • Opracowanie sposobu ekspozycji po konserwacji
 • Projektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu
 • Zabezpieczanie przeciwkradzieżowe obiektów po konserwacji