Konserwacja metalu

Konserwacja metalu

Konserwacja i restauracja detali i przedmiotów metalowych

Przedmioty z metali szlachetnych: złoto, srebro; z metali i stopów kolorowych: brąz, mosiądz; stopy cynku; miedź, żelazo; żeliwa i stal.

Nasz Zespół świadczy szeroki wachlarz usług związanych z konserwacją metalu:

 • Badania konserwatorskie zabytkowych obiektów w naszej pracowni, lub w terenie u zamawiającego
 • Analiza powierzchni 
 • Pobieranie próbek do badań technologicznych, mikrochemicznych, analizy XRF, datujących
 • Analiza nawarstwień, produktów korozji
 • Określenie stanu zachowania - opracowanie dokumentacji stanu zachowania
 • Opracowanie szczegółowego programu prac
 • Opracowanie kosztorysów
 • Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 • Pełna dokumentacja konserwatorska prac - przed, w trakcie i po pracach
 • Badania z zakresu historii obiektu i historii sztuki

Prace konserwatorskie:

 • Demontaż obiektów
 • Zabezpieczenie na czas transportu do pracowni konserwacji dzieł sztuki
 • Usuwanie zabrudzeń powierzchniowych
 • Usuwanie produktów korozji
 • Stabilizacja produktów korozji
 • Stabilizacja podłoża
 • Wzmacnianie podłoża
 • Reperacje podłoża
 • Zakładanie powłok ochronnych

Prace restauratorskie:

 • Usuwanie wtórnych warstw
 • Uzupełnienia ubytków podłoża
 • Rekonstrukcje niezachowanych fragmentów
 • Uzupełnianie ubytków złoceń, srebrzeń, laserunków wykonanych różnymi technikami
 • Rekonstrukcja niezachowanego opracowania - złoceń, srebrzeń, barwnych laserunków
 • Patynowanie i pasywowanie powierzchni obiektów
 • Nakładanie powłok zabezpieczających
 • Wykonywanie kopii konserwowanych obiektów
 • Opracowanie sposobu ekspozycji po konserwacji
 • Projektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu
 • Zabezpieczanie przeciwkradzieżowe obiektów po konserwacji
Zobacz przykładowe realizacje