Konserwacja malarstwa sztalugowego

Obrazy

Konserwacja i restauracja malarstwa sztalugowego, współczesnego i dawnego.

Obrazy sztalugowe na płótnie, na drewnie, na blasze, na kartonie, papierze.

Nasza Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki świadczy szeroki wachlarz usług związanych z konserwacją malarstwa sztalugowego:

 • Badania konserwatorskie obrazów w naszej pracowni, lub w terenie u zamawiającego
 • Analiza powierzchni obrazów w luminescencji wzbudzonej UV (zasięg przemalowań, zasięg uzupełnień ubytków, zniszczeń, wstępne określenie zastosowanych materiałów)
 • Analiza powierzchni obrazów - fotografie IR (zasięg przemalowań, zastosowane materiały, oryginalny rysunek)
 • Pobieranie próbek do badań technologicznych, mikrochemicznych, analizy XRF, datujących
 • Określenie stanu zachowania - opracowanie dokumentacji stanu zachowania
 • Opracowanie szczegółowego programu prac
 • Opracowanie kosztorysów
 • Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 • Pełna dokumentacja konserwatorska prac - przed, w trakcie i po pracach
 • Badania z zakresu historii sztuki i historii obiektu

Prace konserwatorskie:

 • Demontaż obrazów
 • Zabezpieczenie na czas transportu do pracowni konserwacji dzieł sztuki
 • Usuwanie zabrudzeń powierzchniowych
 • Dezynfekcja
 • Konsolidacja osypującej się warstwy malarskiej
 • Prostowanie zdeformowanego podobrazia
 • Stabilizacja podłoża
 • Reperacje podobrazi
 • Dublaż

Prace restauratorskie:

 • Usuwanie przemalowań, pożółkłych i pociemniałych warstw unieczytelniających oryginalną kompozycję i kolorystykę obiektów
 • Uzupełnienia ubytków podobrazia, zaprawy z odtworzeniem oryginalnej faktury
 • Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej - punktowania i retusz
 • Nakładanie warstw werniksu ze stabilizatorem UV
 • Wykonywanie kopii malarskich konserwowanych obrazów
 • Opracowanie sposobu ekspozycji po konserwacji
 • Projektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu
 • Projektowanie i wykonanie ram do obrazów
 • Zabezpieczanie przeciwkradzieżowe obiektów po konserwacji
Zobacz nasze realizacje