Konserwacja rzeźby polichromowanej

Rzeźba polichromowana

Konserwacja i restauracja rzeźby polichromowanej

Rzeźba polichromowana, płaskorzeźba, ołtarze, wyposażenie wnętrz sakralnych - konfesjonały, chrzcielnice, ławki, balustrady, prospekty organowe, epitafia.

Nasza Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki świadczy szeroki wachlarz usług związanych z konserwacją rzeźby polichromowanej:

 • Badania konserwatorskie zabytkowych obiektów w naszej pracowni, lub w terenie u zamawiającego
 • Analiza powierzchni rzeźb w luminescencji wzbudzonej UV (zasięg przemalowań, zasięg uzupełnień ubytków, zniszczeń, wstępne określenie zastosowanych materiałów)
 • Analiza powierzchni rzeźb - fotografie IR (zasięg przemalowań, zastosowane materiały, oryginalny rysunek)
 • Pobieranie próbek do badań technologicznych, mikrochemicznych, analizy XRF, datujących
 • Określenie stanu zachowania - opracowanie dokumentacji stanu zachowania
 • Opracowanie szczegółowego programu prac
 • Opracowanie kosztorysów
 • Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 • Pełna dokumentacja konserwatorska prac - przed, w trakcie i po pracach
 • Badania z zakresu historii obiektu i historii sztuki

Prace konserwatorskie:

 • Demontaż obiektów
 • Zabezpieczenie na czas transportu do pracowni konserwacji dzieł sztuki
 • Usuwanie zabrudzeń powierzchniowych
 • Dezynfekcja
 • Dezynsekcja
 • Impregnacja - wzmocnienie strukturalne osłabionego podłoża
 • Konsolidacja osypującej się warstwy malarskiej wraz z zaprawą
 • Stabilizacja podłoża
 • Reperacje podłoża - sklejanie pęknieć

Prace restauratorskie:

 • Usuwanie przemalowań, pożółkłych i pociemniałych warstw unieczytelniających oryginalną kompozycję i kolorystykę obiektów.
 • Uzupełnienia ubytków podłoża, zaprawy z odtworzeniem oryginalnej faktury
 • Rekonstrukcje niezachowanych fragmentów
 • Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej - punktowania i retusz
 • Uzupełnianie ubytków złoceń, srebrzeń, laserunków
 • Rekonstrukcja niezachowanego opracowania - złoceń, srebrzeń, barwnych laserunków
 • Rekonstrukcje dawnych technik malarskich - marmoryzacja, chipolin, biel polerowana, mazerunek.
 • Nakładanie warstw werniksu ze stabilizatorem UV
 • Wykonywanie kopii konserwowanych rzeźb
 • Opracowanie sposobu ekspozycji po konserwacji
 • Projektowanie i wykonanie oświetlenia obiektu
 • Zabezpieczanie przeciwkradzieżowe obiektów po konserwacji
Zobacz nasze realizacje