Tag Archives: barok

Prace w Jordanowie zakończone

Zakończyliśmy prace przy konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła św. Anny w Jordanowie przewidziane do realizacji w 2016. W ramach prac odsłonięto oryginalną XVIII w. zachowaną dekorację ołtarza - malowaną tzw. marmoryzację wraz ze złoceniami i srebrzeniami (z laserunkami). Uzupełniono ubytki drewna, zapraw, warstwy malarskiej i złoceń. Po pracach konserwatorskich powróciły na swoje oryginalne…
Więcej

Mogilno – prace zakończone

Zakończyliśmy prace przy drewnianych zacheuszach z klasztoru w Mogilnie. Zacheusze po konserwacji i restauracji powróciły na swoje miejsce w kościele św. Jana Apostoła W trakcie prac – rekonstrukcje partii złoceń Po konserwacji i restauracji w kościele Po konserwacji i restauracji w kościele Po konserwacji i restauracji w kościele
Więcej

Wielkoformatowy obraz J.J.Knechtela

Nasza pracownia kontynuuje prace przy konserwacji i restauracji cyklu obrazów Joachima Jeremiasa Knechtela z kościoła św. Mikołaja w Stanowie (w poprzednich latach przeprowadziliśmy konserwację i restaurację obrazów "św. Anna" i "św. Michał Archanioł. W ramach tegorocznych prac zostanie wykonana konserwacja największego z obrazów - ponad trzymetrowego "św. Mikołaja" z ołtarza głównego. Obraz zachowany jest w…
Więcej

Ołtarz św. Anny – Jordanowo

Trwają prace przy konserwacji i restauracji ołtarza św. Anny z Jordanowa. Katastrofalny stan zachowania rzeźb, dekoracji snycerskiej i detali architektonicznych wymagał w pierwszej kolejności uporządkowanie poszczególnych fragmentów i wzmocnienie strukturalne drewnianego podłoża. W trakcie prac sukcesywnie usuwane są wtórne warstwy przemalowań, leżące w ubytkach oryginalnego opracowania.  Na skutek działania owadów niszczących drewno brakuje wielu drobnych…
Więcej

Koszulki i wota Madonny Boleszyńskiej

Do konserwacji w naszej pracowni trafiły fragmenty oryginalnej koszulki i wota cudownego obrazu Madonny Boleszyńskiej. Od lat 30tych XX wieku nie był znany ich los. Większość elementów wykonanych ze srebrnej blachy jest mocno zdeformowana - pogięta. Poszczególne wota noszą również ślady cięcia nożycami - są pokawałkowane, częściowo zdekompletowane. Obiekty pochodzą z początku XVIII wieku. Srebrne…
Więcej

Stacje Drogi Krzyżowej

Zakończyliśmy prace nad konserwacją cyklu Stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Kazimierza Łukaszewicza, z toruńskiego kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu. Prace konserwatorskie przy stacjach trwały od 2013 roku - zajęły trzy lata. Obrazy były poddawane wielokrotnie renowacją - największe prace przeprowadzono w XIX wieku - niestety na skutek zastosowania agresywnych metod usuwania przemalowań (kwas…
Więcej

Konserwacja obrazu J.J Knechtela zakończona

Zakończyliśmy konserwację i restaurację barokowego wielkoformatowego obrazu J.J.Knechtela "św. Michał Archanioł". Obraz wrócił do zwieńczenia ołtarza głównego.  "św. Michał Archanioł" to jeden z ostatnich obrazów Jeremiasa Josepha Knechtela. Prezentuje rozwinięty styl artysty, a fakt oryginalnego umieszczenia go w zwieńczeniu ołtarza przełożył się na niezwykle malarski sposób wykonania, gdzie wrażeniowe-malarskie przedstawienie sceny dominuje na opracowaniem drobnego…
Więcej

Jordanowo – anioły

Rzeźby aniołów z Jordanowa - po usunięciu przemalowań. Na fotografiach widoczne pozostałości oryginalnej karnacji ze złoceniami szat i barwnymi laserunkami na srebrzonych skrzydłach i częściach szat.  Rzeźby wymagają przeprowadzenia zabiegów wzmocnienia strukturalnego podłoża drewnianego. Samo drewno jest mocno zniszczone przez owady, miejscami rozpada się. Anioł ze zwieńczenia – po usunięciu przemalowań Anioł ze zwieńczenia –…
Więcej

Rekonstrukcja barokowej marmoryzacji

Zakończyliśmy przewidziane do realizacji w 2015 roku zadania związane z konserwacją i restauracją barokowego ołtarza św. Scholastyki w klasztorze w Mogilnie. Jest to trzeci rok prac związanych z konserwacją murowanych ołtarzy bocznych i rekonstrukcją szczątkowo zachowanej marmoryzacji wraz ze złoceniami Ołtarz św. Scholastyki Zbliżenie fragmentu ołtarza Widok z nawy na prezbiterium z ołtarzami
Więcej