Tag Archives: J.J. Knechtel

Wielkoformatowy obraz J.J.Knechtela

Nasza pracownia kontynuuje prace przy konserwacji i restauracji cyklu obrazów Joachima Jeremiasa Knechtela z kościoła św. Mikołaja w Stanowie (w poprzednich latach przeprowadziliśmy konserwację i restaurację obrazów "św. Anna" i "św. Michał Archanioł. W ramach tegorocznych prac zostanie wykonana konserwacja największego z obrazów - ponad trzymetrowego "św. Mikołaja" z ołtarza głównego. Obraz zachowany jest w…
Więcej

Konserwacja obrazu J.J Knechtela zakończona

Zakończyliśmy konserwację i restaurację barokowego wielkoformatowego obrazu J.J.Knechtela "św. Michał Archanioł". Obraz wrócił do zwieńczenia ołtarza głównego.  "św. Michał Archanioł" to jeden z ostatnich obrazów Jeremiasa Josepha Knechtela. Prezentuje rozwinięty styl artysty, a fakt oryginalnego umieszczenia go w zwieńczeniu ołtarza przełożył się na niezwykle malarski sposób wykonania, gdzie wrażeniowe-malarskie przedstawienie sceny dominuje na opracowaniem drobnego…
Więcej

J.J.Knechtel “św. Michał Archanioł”

  • Knechtel_swMichal_latki1
  • Knechtel_swMichal_latki2
  • Knechtel_swMichal_latki3
  • Knechtel_swMichal_latki4
  • Knechtel_swMichal_latki5
  • Knechtel_swMichal_baner

Kontynuujemy prace konserwatorsko - restauratorskie przy wielkoformatowym obrazie sztalugowym Joachima Jeremiasa Knechtela "św. Michał Archanioł". Ostatecznie zakończyliśmy etap konserwacji w trakcie którego: skonsolidowaliśmy osypującą się warstwę malarską wraz z zaprawą, wyprostowaliśmy deformacje płótna, dociągneliśmy rozejścia. Po usunięciu przemalowań  i po uzupełnieniu ubytków podobrazia (wklejeniu łatek) przystępujemy do zdublowania obrazu, rozpięciu na krosnach i wykonaniu punktowań.

Św. Michał Archanioł J.J. Knechtela

Rozpoczęliśmy prace konserwatorskie przy kolejnym barokowym wielkoformatowym płótnie autorstwa Joachima Jeremiasa Knechtela. Obraz przedstawiający św. Michała Archanioła pochodzi ze zwieńczenia ołtarza głównego. Jest w opłakanym stanie. Podobrazie płócienne zostało w znacznym stopniu zdewastowane, jest tak dalece osłabione, iż obrazowi groziło wypadnięcie z krosien - obraz zrywał się pod własnym ciężarem. Po zabezpieczeniu obrazu został zdemontowany…
Więcej