Tag Archives: Jordanowo

Prace w Jordanowie zakończone

Zakończyliśmy prace przy konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła św. Anny w Jordanowie przewidziane do realizacji w 2016. W ramach prac odsłonięto oryginalną XVIII w. zachowaną dekorację ołtarza - malowaną tzw. marmoryzację wraz ze złoceniami i srebrzeniami (z laserunkami). Uzupełniono ubytki drewna, zapraw, warstwy malarskiej i złoceń. Po pracach konserwatorskich powróciły na swoje oryginalne…
Więcej

Prace konserwatorskie – Jordanowo

Trwają prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła św. Anny w Jordanowie. Zakończono etap wzmocnienia strukturalnego podłoża drewnianego - konstrukcji ołtarza, desek, z których zbudowana jest architektura ołtarza. Uzupełniono również ubytki drewna, ubytki zaprawy. Wykonano uzupełnienia ubytków złoceń - w technice oryginału, złotem płatkowym, na pulment. Podmalowano wszystkie miejsca uzupełnień i przygotowano całość do ostatniego etapu…
Więcej

Ołtarz św. Anny – Jordanowo

Trwają prace przy konserwacji i restauracji ołtarza św. Anny z Jordanowa. Katastrofalny stan zachowania rzeźb, dekoracji snycerskiej i detali architektonicznych wymagał w pierwszej kolejności uporządkowanie poszczególnych fragmentów i wzmocnienie strukturalne drewnianego podłoża. W trakcie prac sukcesywnie usuwane są wtórne warstwy przemalowań, leżące w ubytkach oryginalnego opracowania.  Na skutek działania owadów niszczących drewno brakuje wielu drobnych…
Więcej

Jordanowo – anioły

Rzeźby aniołów z Jordanowa - po usunięciu przemalowań. Na fotografiach widoczne pozostałości oryginalnej karnacji ze złoceniami szat i barwnymi laserunkami na srebrzonych skrzydłach i częściach szat.  Rzeźby wymagają przeprowadzenia zabiegów wzmocnienia strukturalnego podłoża drewnianego. Samo drewno jest mocno zniszczone przez owady, miejscami rozpada się. Anioł ze zwieńczenia – po usunięciu przemalowań Anioł ze zwieńczenia –…
Więcej

Jordanowo – prace konserwatorskie

 • DP2M3613
 • DP2M3617
 • DP2M3618
 • DP2M3619
 • DP2M3620
 • DP2M3624
 • DP2M3630
 • DP2M3632
 • DP2M3634
 • DP2M3635
 • DP2M3636
 • DP2M3641
 • DP2M3642
 • DP2M3675
 • DP2M3677
 • DP2M3679
 • DP2M3680
 • DP2M3681
 • DP2M3682
 • DP2M3683
 • DP2M3685
 • DP2M3687
 • DP2M3689
 • DP2M3690
 • BAR_0623

Nasza pracownia rozpoczęła prace przy ołtarzu głównym z Jordanowa. Początek prac to konserwacja i restauracja części rzeźb z ołtarza - dwóch figur świętych z części centralnej i dwóch aniołów ze zwieńczenia. 

Figury zachowane są w złym stanie - podłoże  zostało znacznie osłabione przez działalność owadów niszczących drewno. Dodatkowo rzeźby posiadają szereg uszkodzeń mechanicznych - połamane palce u rąk, brak drobnych fragmentów i detali - miejscami rzeźby są dodatkowo popękane. Całą powierzchnię figur przemalowywano na przestrzeni wieków przynajmniej trzykrotnie. Grube warstwy wtórnych farb zalewają opracowanie snycerskie, wyoblają fragmentami powierzchnię figur.

Celem prac jest zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji, wzmocnienie podłoża drewnianego rzeźb, reperacje połamanych części, rekonstrukcje rzeźbiarskie niezachowanych fragmentów (palce u rąk, brakujące detale szat). Wykonane odkrywki na rzeźbach odsłoniły zachowaną warstwę oryginalnych złoceń i srebrzeń oraz zachowane karnacje postaci. Po usunięciu wtórnych warstw przemalowań zostaną uzupełnione ubytki zaprawy, warstwy malarskiej i złoceń.

Fotografie prezentują stan zachowania rzeźb, wykonane odkrywki i fragmenty odsłoniętych partii oryginalnego barokowego opracowania figur.