Tag Archives: marmoryzacja

Prace w Jordanowie zakończone

Zakończyliśmy prace przy konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła św. Anny w Jordanowie przewidziane do realizacji w 2016. W ramach prac odsłonięto oryginalną XVIII w. zachowaną dekorację ołtarza - malowaną tzw. marmoryzację wraz ze złoceniami i srebrzeniami (z laserunkami). Uzupełniono ubytki drewna, zapraw, warstwy malarskiej i złoceń. Po pracach konserwatorskich powróciły na swoje oryginalne…
Więcej

Nowe prospekty organowe

Zakończyliśmy prace przy budowie nowych szaf organowych dla Sanktuarium Maryjnego w Boleszynie. Nowe szafy zaprojektowaliśmy dla nowych dodanych głosów, w ramach rozbudowy organów, w oparciu o oryginalny prospekt z XIX wieku. Szafy wykonaliśmy w naszej pracowni. W ramach prac przy zabytkowej części organów przeprowadziliśmy od czerwca do września konserwację i restaurację ich dekoracji malarskiej. Usunęliśmy przemalowania…
Więcej

Rekonstrukcja barokowej marmoryzacji

Zakończyliśmy przewidziane do realizacji w 2015 roku zadania związane z konserwacją i restauracją barokowego ołtarza św. Scholastyki w klasztorze w Mogilnie. Jest to trzeci rok prac związanych z konserwacją murowanych ołtarzy bocznych i rekonstrukcją szczątkowo zachowanej marmoryzacji wraz ze złoceniami Ołtarz św. Scholastyki Zbliżenie fragmentu ołtarza Widok z nawy na prezbiterium z ołtarzami
Więcej

Rekonstrukcja neobarokowej marmoryzacji

Zakończyliśmy prace przy rekonstrukcji marmoryzacji na XIX ołtarzu św. Michała Archanioła z kościoła w Mieścisku. Na skutek działania wilgoci (jej wznoszenia na drodze kapilarnej) uszkodzeniu uległy warstwy zaprawy ołtarza, aż do górnej kondygnacji - zwieńczenia. Z uwagi na brak zachowanych warstw zdecydowano o rekonstrukcji jednego z opracowań ołtarza - marmoryzacji - imitacji marmuru - czerwonego…
Więcej