Tag Archives: mazerunek

Prace przy ambonie zakończone

Zakończyliśmy prace konserwatorsko - restauratorskie przy XIX ambonie z kościoła św. Michała Archanioła w Mieścisku. Ambona po konserwacji i restauracji w naszej pracowni powróciła na swoje miejsce do kościoła.  Ambona po konserwacji i restauracji Zbliżenia fragmentów dekoracji w technice mazerunku – po konserwacji i restauracji Ambona po konserwacji i restauracji Ambona po konserwacji i restauracji…
Więcej