Tag Archives: strop

Konserwacja drewnianego polichromowanego stropu

Zakończyliśmy prace przy konserwacji i restauracji drewnianego polichromowanego stropu z kościoła św. Michała Archanioła w Mieścisku. Na stropie w ramach prowadzonych badań, w 2014 roku odkryliśmy dekorację malarską z czasów budowy kościoła. Prace miały na celu usunięcie monochromatycznych warstw przemalowań i powrót do oryginalnej dekoracji malarskiej stropu - błękitno czerwonych podziałów belkowania z ornamentem patronowym.…
Więcej