Tag Archives: złocenia

Prace w Jordanowie zakończone

Zakończyliśmy prace przy konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła św. Anny w Jordanowie przewidziane do realizacji w 2016. W ramach prac odsłonięto oryginalną XVIII w. zachowaną dekorację ołtarza - malowaną tzw. marmoryzację wraz ze złoceniami i srebrzeniami (z laserunkami). Uzupełniono ubytki drewna, zapraw, warstwy malarskiej i złoceń. Po pracach konserwatorskich powróciły na swoje oryginalne…
Więcej

Mogilno – prace zakończone

Zakończyliśmy prace przy drewnianych zacheuszach z klasztoru w Mogilnie. Zacheusze po konserwacji i restauracji powróciły na swoje miejsce w kościele św. Jana Apostoła W trakcie prac – rekonstrukcje partii złoceń Po konserwacji i restauracji w kościele Po konserwacji i restauracji w kościele Po konserwacji i restauracji w kościele
Więcej

Koszulki i wota Madonny Boleszyńskiej

Do konserwacji w naszej pracowni trafiły fragmenty oryginalnej koszulki i wota cudownego obrazu Madonny Boleszyńskiej. Od lat 30tych XX wieku nie był znany ich los. Większość elementów wykonanych ze srebrnej blachy jest mocno zdeformowana - pogięta. Poszczególne wota noszą również ślady cięcia nożycami - są pokawałkowane, częściowo zdekompletowane. Obiekty pochodzą z początku XVIII wieku. Srebrne…
Więcej

Krucyfiks

Na liturgię Triduum Paschalnego zakończyliśmy konserwację i restaurację XIX w. rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z Mieściska. Rzeźba wraz z nowym krzyżem naszego projektu była wykorzystana w charakterze krzyża procesyjnego w trakcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, na ulicach miasta. Projekt Krzyża Rzeźba Ukrzyżowanego po konserwacji i restauracji Rzeźba Ukrzyżowanego po konserwacji i restauracji Rzeźba Ukrzyżowanego po konserwacji i restauracji…
Więcej

Rekonstrukcja barokowej marmoryzacji

Zakończyliśmy przewidziane do realizacji w 2015 roku zadania związane z konserwacją i restauracją barokowego ołtarza św. Scholastyki w klasztorze w Mogilnie. Jest to trzeci rok prac związanych z konserwacją murowanych ołtarzy bocznych i rekonstrukcją szczątkowo zachowanej marmoryzacji wraz ze złoceniami Ołtarz św. Scholastyki Zbliżenie fragmentu ołtarza Widok z nawy na prezbiterium z ołtarzami
Więcej

Jordanowo – prace konserwatorskie

 • DP2M3613
 • DP2M3617
 • DP2M3618
 • DP2M3619
 • DP2M3620
 • DP2M3624
 • DP2M3630
 • DP2M3632
 • DP2M3634
 • DP2M3635
 • DP2M3636
 • DP2M3641
 • DP2M3642
 • DP2M3675
 • DP2M3677
 • DP2M3679
 • DP2M3680
 • DP2M3681
 • DP2M3682
 • DP2M3683
 • DP2M3685
 • DP2M3687
 • DP2M3689
 • DP2M3690
 • BAR_0623

Nasza pracownia rozpoczęła prace przy ołtarzu głównym z Jordanowa. Początek prac to konserwacja i restauracja części rzeźb z ołtarza - dwóch figur świętych z części centralnej i dwóch aniołów ze zwieńczenia. 

Figury zachowane są w złym stanie - podłoże  zostało znacznie osłabione przez działalność owadów niszczących drewno. Dodatkowo rzeźby posiadają szereg uszkodzeń mechanicznych - połamane palce u rąk, brak drobnych fragmentów i detali - miejscami rzeźby są dodatkowo popękane. Całą powierzchnię figur przemalowywano na przestrzeni wieków przynajmniej trzykrotnie. Grube warstwy wtórnych farb zalewają opracowanie snycerskie, wyoblają fragmentami powierzchnię figur.

Celem prac jest zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji, wzmocnienie podłoża drewnianego rzeźb, reperacje połamanych części, rekonstrukcje rzeźbiarskie niezachowanych fragmentów (palce u rąk, brakujące detale szat). Wykonane odkrywki na rzeźbach odsłoniły zachowaną warstwę oryginalnych złoceń i srebrzeń oraz zachowane karnacje postaci. Po usunięciu wtórnych warstw przemalowań zostaną uzupełnione ubytki zaprawy, warstwy malarskiej i złoceń.

Fotografie prezentują stan zachowania rzeźb, wykonane odkrywki i fragmenty odsłoniętych partii oryginalnego barokowego opracowania figur. 

Rekonstrukcja neobarokowej marmoryzacji

Zakończyliśmy prace przy rekonstrukcji marmoryzacji na XIX ołtarzu św. Michała Archanioła z kościoła w Mieścisku. Na skutek działania wilgoci (jej wznoszenia na drodze kapilarnej) uszkodzeniu uległy warstwy zaprawy ołtarza, aż do górnej kondygnacji - zwieńczenia. Z uwagi na brak zachowanych warstw zdecydowano o rekonstrukcji jednego z opracowań ołtarza - marmoryzacji - imitacji marmuru - czerwonego…
Więcej