Konserwatorka dzieł sztuki, specjalizacji konserwacja malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej. Ukończyła w 2008 roku studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracy zawodowej konserwatora dzieł sztuki specjalizuje się w technikach malarskich dawnych mistrzów. Wykonuje kopie technologiczne  malarstwa, maluje również nowe obrazy o tematyce sakralnej.