Ukończył Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki, specjalizacja konserwacja malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od zakończenia studiów w 2007 roku zajmuje się konserwacją obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z dokumentacją konserwatorską i badaniami, dokumentacją cyfrową, multimediami, zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości w procesie konserwacji zabytków. Zajmuje się pomocą w pozyskiwaniu dotacji na prace konserwatorskie, wypełnianiu i składaniu wniosków.